ZGŁOSZENIE WYCIECZKI:

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo. W celu rezerwacji terminu wycieczki prosimy o wysłanie maila na adres (UWAGA! Nowy adres): zgloszenia@pwdim.pl z informacjami: numer, adres przedszkola/ szkoły; termin wycieczki, godzina wyjazdu, przewidziana ilość dzieci, ilość grup (wiek dzieci), telefon kierownika wycieczki.l

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 

1. Nazwa wycieczki
2. Nazwa, numer, adres przedszkola / szkoły
3. Termin wycieczki, 
4. Godzina wyjazdu z przedszkola/ szkoły
5. Przewidziana ilość dzieci, 
6. Ilość grup (wiek dzieci / które klasy)
7. Telefon kierownika wycieczki  
 

Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) a w szczególności na przesyłanie na podany powyżej identyfikujący mnie adres poczty elektronicznej informacji na temat produktów i usług oferowanych przez PWDIM oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego adresu poczty elektronicznej w ww. celu. Przyjmuję do wiadomości, iż powyższą zgodę mogę odwołać w dowolnym momencie np. poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres marcela@pwdim.pl

 

PEŁNE INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH